Välj inriktning:

Ventilationssystem

I ett medelstort rum med fönster av normal storlek byts luften fullständigt på ett par minuter då fönstret öppnas helt. Denna typ av vädring kan vara effektiv och ekonomisk om den görs kortvarigt vid behov. Olägenheten med ventilationstypen "öppna fönster vid behov" är att den kan orsaka drag och att huset inte ventileras nattetid. Ventilationssystemen uppdelas i 4 olika typer beroeden på hur tekniskt avancerade systemen är. Här kommer följande typer att beskrivas:

typ S, självdrag
typ F, frånluftsssystem
typ FT, från- och tilluftssystem
typ FTX, från- och tilluftssystem med återvinning.

Länk till Sveriges miljömål

God inomhusmiljö