Välj inriktning:

Typ S

Som namnet antyder används inga fläktar. De olika rummen i en byggnad utrustas med frånluftsdon som ansluts till självdragskanaler som genom "skorstensverkan" (termiska drivkrafter) används för luftbortförseln. I kanalerna stiger den uppvärmda luften för att sedan försvinna ut. Ouppvärmd och ofiltrerad uteluft tränger in i huset antingen via otätheter eller genom "frisk"luftsventiler.