Välj inriktning:

Typ FTX

Ett FTX-system är i princip ett FT-system men med värmeåtervinning.

Frånluften från rummen i en byggnad har ständigt samma eller en något högre temperatur än rumsluften och är således under huvuddelen av året betydligt varmare än uteluften. Genom att installera värmeväxlare mellan frånluft och tilluft kan en del av värmeinnehållet i frånluften användas för värmning av tilluften.