Välj inriktning:

Typ FT

I lokaler som kräver stor luftväxling för att föra bort värmeöverskott eller luftburna föroreningar räcker inte frånluftssystemet till.

Mängden uteluft genom tilluftventilerna och otätheter skulle bli så stora att komfortproblem skulle uppstå. Istället tas uteluften in till ett aggregat där luften filtreras och värms/kyls till önskad temperatur.