Välj inriktning:

Typ F

I ett F-system tillförs luften via otätheter. genom speciella öppningar eller ventiler i fönsterkarmar eller väggar och bortförs via ett frånluftssystem med fläkt. Fläkten står nu för drivkraften och detta medför att luftkanalerna kan göras betydligt mindre och antal utrymmeskrävande (självdrags)kanaler kan reduceras.