Välj inriktning:

Service

Ett löpande och förebyggande underhåll är mycket viktig för en väl fungerande ventilationsanläggning. Betydelsen av skötsel för god driftsekonomi och trivsel i lokalerna uppmärksammas allt mer.

Masterventilation AB tar hand om löpande och förebyggande underhåll, samt rycker naturligtvis ut om något skulle gå sönder.

Ta kontakt med vår servicepersonal.

Arbetstider mån-fre 07:00-16:00
övrig tider avtalas med respektive servicepersonal

Hans Engdahl
044-22 92 00 eller 0706-75 92 00
eller säkrast kontakta Hans på e-post  hans@mastervent.se

Lennox Klimataggregat

Gäller det service eller driftstekniska frågor på LENNOX klimataggregat kontaktar ni
Anders Nilsson044-22 92 00 eller  0705-42 56 85
eller säkrast kontakta Anders på e-post anders@mastervent.se

 

Jourservice (ej ordinarie arbetstider)

I första hand kontakta Görgen på 044-22 92 00 alt  0705-245222 eller e-post gorgen@mastervent.se

I andra hand  kontakta Pähr på 0705-741850 eller -e-post pahr@mastervent.se

Inom 4 timmar
Vi sätter höga krav på oss själva, därför har vi infört en
tidsgaranti. Det innebär att efter du som kund anmäler ett
fel, återkommer en av våra tekniker till dig där ni tillsammans
kommer fram till den mest optimala lösningen. Snabb service!