Välj inriktning:

Service

Vid nyinstallaton av anläggning erbjuder vi alla våra kunder serviceavtal på ventlatonsanläggningen, vi
erbjuder även service och underhållsavtal av befintliga ventlatonsanläggningar.
Servicearbetena utörs av våra erfarna tekniker som även har kunskap om kyl- och värmesystem samt
fastghetsautomaton. Det är du själv som väljer omfatning och frekvens på servicebesöken utfrån dina
behov. Ring och boka en td med vår företagssäljare.


KOMPETENT OCH UTBILDAD PERSONAL

Hos oss har vi utbildade injusterare för ventlatonskontroll. Det visar at vår personal har rät utbildning,
lämplighet och den erfarenhet som behövs. Med god teknisk kompetens har vår personal förståelse för
betydelsen av et sund inomhusklimat.

Ta kontakt med vår servicepersonal.

Arbetstider mån-fre 07:00-16:00
övrig tider avtalas med respektive servicepersonal

Hans Engdahl
044-2292 00 eller 0706-759200
eller säkrast kontakta Hans på e-post  hans@mastervent.se

Lennox Klimataggregat

Gäller det service eller driftstekniska frågor på LENNOX klimataggregat kontaktar ni
Anders Nilsson044-22 92 00 eller 0705-425685
eller säkrast kontakta Anders på e-post anders@mastervent.se

 

Jourservice (ej ordinarie arbetstider)

I första hand kontakta Görgen på 044-22 92 00 alt  0705-245222 eller e-post gorgen@mastervent.se

I andra hand  kontakta Pähr på 0705-741850 eller -e-post pahr@mastervent.se