Välj inriktning:

Flygstadens Handelsområde, Eslöv

Adress: Hangarvägen 1
Stad: Eslöv
Kategori: Handelsfastigheter
Projekttyp: Totalentreprenad
Kvm: 11 200 m²
Årtal: 2017-2019

Lingenässkolan, Näsby Kristianstad

Objektet omfattar nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa utrymmen, garage.- oförrådsbyggnader samt skoltomt med planteringar, parkeringsplatser, kommunikationsytor, spelplaner och lekutrustning.

Skolan kommer att ha ca 800 elever och 150 personal. Byggnaden består av 8 sammanbyggda huskroppar, samt ett antal förråd och garage. I byggnad A finns själva huvudentré och reception, men även bibliotek och musiklokaler.

Från byggnad A når man de flesta av andra byggnader. I norr ansluter byggnaderna F och G, i byggnad F ligger administrationen och i byggnad G särskolan med en avdelning för flerfunktionshindrade (F) och en avdelning för elever med autismspektrum-tillstånd (AST).

Denna byggnad har även separata entréer.
Väster on byggnad A ligger byggnaderna D och E, identiska tvåvåningsbyggnader sånär som på den anslutande entrén mot byggnad A. Här ligger själva grundskolelokalerna och fritidsverksamheten.
Söder om byggnad A ligger byggnad B med matsalar, storkök, slöjdsalar samt personalutrymmen (personalrum, vaktmästeri och städcentral).


I anslutning till vaktmästarens inlastning vid lastgården ligger byggnad H, vaktmästarens garage och miljöhus.
Väster om byggnad V ligger byggnad C som inrymmer idrottshall och omklädningsrum.
Byggnadernas konstruktioner utföres så att byggnad A uppförs med platsgjuten betong i stomme och stålpelare med utfackningsväggar av glaspartier. Byggnaderna B, C, D och E uppförs i prefabricerad betong med fasadtegel och fasad av stålplåt. Byggnaderna F och G uppförs med regelstomme och fasadmaterial av skivmaterial.

Tommy har idag (180321) befället på arbetsplatsen från Masterventilation, Pähr sköter huvudsakligen projektledningen med dokument och liknande. Vid tillfrågande från Ledande montör så hjälper han till med planering och liknande till arbetsplatsen. Men det vardagliga arbete tar Tommy hand om på plats och det funkar kanon.

 

BRF Hammars park

36 st marklägenheter byggda i området "Nya Hammar" utanför Kristianstad i anslutning till det nya C4 Shopping

Nya Finlandshusen 5&7, Kristianstad

Nya Finlandshusen 5 & 7 stod klart 2018 som byggdes i samarbete med NCC till ABK.

Björnssons Lastbilar, Kristianstad

Nybyggnad av lastbilshall med tillhörande kontor och butik utanför Kristianstad på nya Ängamöllans Industriområde.

 

Bauhaus Bernstorp, Malmö

Nybyggnad av Bauhaus i Bernstorp.

 

Adress: Vassvägen 22
Stad: Malmö
Kategori: Handelsfastigheter
Projekttyp: Totalentreprenad
Kvm: 17 800 m²
Årtal: 2017-2018

 

Bromsregulatorns Handelsområde, Landskrona

Adress: Österleden 180
Stad: Landskrona
Kategori: Handelsfastigheter
Projekttyp: Totalentreprenad
Kvm: 6 200 m²
Årtal: 2016-2018

Hedvägens handelsområde, Trelleborg

Vid Trelleborgs nya huvudled ligger detta trevliga handelsområde med diverse butiker och restauranger. Vi genomförde projektet på totalentreprenad, med kompletta lösningar för området som är hela 8000 kvm.

Adress: Hedvägen 203
Stad: Trelleborg
Kategori: Handelsfastigheter
Projekttyp: Totalentreprenad
Kvm: 8 000 m²
Årtal: 2014-2017

Infartens handelsområde, Landskrona

Vi på Masterventilation är stolta över vårt deltagande och engagemang i förändringen av Infartens Handelsområde vid södra infarten i Landskrona. Man bevarade husskalet från 1970-talet, men totalrenoverade invändigt. Samtliga ventilationssystem är nyinstallerade.

Adress: Österleden 170
Stad: Landskrona
Kategori: Handelsfastigheter
Projekttyp: Totalentrepenad
Kvm: 7 000 m²
Årtal: 2016-2018

Rondellens handelsområde, Staffanstorp

Rondellens Handelsområde i Staffanstorp har utvecklats i decennier för att ge lokala företag och kedjeföretag möjlighet att erbjuda handel på orten. Vårt projekt sker på totalentreprenad, där vi är med och utvecklar samt underhåller och sköter service på ventilationssystemen i fastigheterna av detta gigantiska område på drygt 26000 kvm, som bara fortsätter att expandera.