Välj inriktning:

Miljöpolicy

I all vår verksamhet skall vi:
- Med förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan.
- Följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa.
- Alltid beakta vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt.
- Informera och vidareutbilda personalen om vårt miljöarbete.
- Arbeta för att ständigt förbättra vårt miljösystem.

Vi miljösäkrar efter de grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare".