Välj inriktning:

Kvalitetsplan

I all vår verksamhet skall vi:
- Ha rätt kvalitet på produkter vi levererar.
- I dialog med våra samarbetspartner leva upp till ställda krav.
- Informera och vidareutbilda personalen om vårt kvalitetsarbete.
- Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem.

Vi Kvalitetssäkrar efter de grundläggande värderingarna i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetenta och motiverade medarbetare".