Välj inriktning:

Kvalitet & Miljöpolicy

 

Sedan 2017 arbetar vi med FR2000 Verksamhetsledning som ställer höga krav på oss
som entreprenör och implementerar viktga rutner i organisatonen som gör at vi kan
arbeta på et efektv och likvärdigt sät genom hela organisatonen.
Fr2000 verksamhetsledning innehåller krav på et integrerat ledningssystem för kvalité,
miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.