Välj inriktning:

Lennox Klimataggregat

Baltic Exakta

LENNOX är det världsledande företaget för luftkonditionering med RoofTop aggregat, tekniken som växer snabbast i världen för shoppingcentra, skolor, industrier mm. Sedan 1995 är Lennox också etablerat i Europa med 4 produktionscentra. Ett intensivt arbete genom produktutveckling, marknadspenetrering, referensbyggande har utvecklat Lennox Europeiska verksamhet till den kanske starkaste av alla inom HVAC industrin. RoofTop aggregaten tillverkas i Dijon Frankrike och 2004 introducerade Lennox Europa den största succén inom RoofTop området i Europa någonsin. BALTIC aggregatet i storlekar 20-70 kW kyl/vp effekt har satt standard för hur RoofTop skall byggas. Vi har under 2005 sett en kraftigt stigande volym också i Sverige och detta aggregat bidrar till ökad förståelse för användande av takplacerade luftkonditioneringsaggregat.

I ett och samma aggregat klarar vi:

  • Energibesparing eftersom Baltic aggregaten arbetar med värmepumpfunktion. Aggregatets värmepump klarar oftast av ca 90% av energitillförseln som behövs för både uppvärmning och ventilation. Detta kan innebära en energibesparing i befintliga lokaler med ca 55-65% mot tidigare förbrukning.
  • Ständig luftrening genom effektiva luftfilter som renar lokalluften upp till ca 4 ggr per timma samtidigt som ventilationsluft renas och tillförs.
  • Svalka under sommarmånaderna då värmepumpens funktion vänder och kyler lokalluften. Höst och vår kyler den svala utomhusluften så länge detta räcker.

För priser kontakta Görgen Olsson
044-22 99 50 eller gorgen@mastervent.se

För service på LENNOX aggregat kontakta
Anders Nilsson på 0705-42 56 85 eller
säkrast på anders@mastervent.se

Lennox.se

D-U Eng Flexy II s 1-60
D-U Eng Flexy II s 61-115
Lennox larmkoder
D-U swe Baltic Rooftop