Välj inriktning:

Jämnställdhetsplan

Vår definition av jämställdhet handlar om att varje människa skall bemötas med respekt och värdighet oavsett sitt kön, ursprung eller sociala tillhörighet. Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden.

För att uppnå jämställdhet måste vi inom Mastervents verksamhet bedriva ett aktivt arbete med konkreta åtgärder för att förbättra mäns och kvinnors arbetsförhållanden och samtidigt bör vi också påverka de attityder och uppfattningar vi har om manligt, kvinnligt och ursprung eller sociala tillhörighet.