Välj inriktning:

Inneklimat - en fråga om livskvalitet

Vanliga föroreningskällor inomhus.

  • Människan och hennes husdjur
  • Rökning
  • Matlagning
  • Hobbyverksamhet och lek
  • Förbränningsanordningar såsom braskaminer,
  • öppna spisar, gasspisar etc.
  • Medel för insektsbekämpning och rengöring
  • Inrednings- och byggnadsmaterial
  • Mögel, kvalster, alger etc.
  • Ozon, trafik och kontorsmaskiner.

Människor och djur förbrukar frisk luft.

Om man inte tillför frisk luft till ett rum där människor vistas kommer syret att ta slut och ersättas med bl.a. koldioxid. Om missförhållandet inte rättas till påverkas så småningom vårt välbefinnande. De första tecknen är trötthet och huvudvärk. Det är dock inte i första hand risken för syrebrist som gör att vi behöver få in ny frisk luft, det är föroreningarna som är problemet. Syret i inomhusluften räcker normalt för oss människor, men om lokalen "överbefolkas" blir föroreningshalten för hög efter ett tag.

Ventilation.

För att kunna ha en god luftkvalitet i våra hus måste vi hela tiden byta ut den gamla förorenade luften mot ny frisk luft utifrån. Det kallas ventilation. Ventilation innebär alltså att vi flyttar luft - frisk luft förs utifrån och in, förorenad luft förs inifrån och ut. Det är också vanligt att luft från ett mindre förorenad rum får passera ett mera förorenat rum på vägen ut. Ett exempel är att luft från ett sovrum passerar köket på utvägen. Förr byggde man inte så tätt och välisolerat som man gör i dag. Då fick man in ny luft genom springor i huskonstruktionen vare sig man ville eller inte. På vintern fick man därför elda ordentligt för att värma upp den kalla luften som kom in utifrån. I dag har vi högre bränslekostnader och, globalt sett, begränsade energiresurser som gör att vi måste spara på uppvärmningssidan. Vi behöver både välisolerade, täta hus och en god luftkvalitet inomhus. Det uppnår vi med styrd och kontrollerad ventilation: vi ventilerar bort den förorenade luft vi vill bli av med och värmer upp den friska luft vi släpper in. Det finns nu också system med värmeväxlare som för över värmen från den smutsade inneluften som är på väg ut till den kallare luften som tas in i byggnaden.

Radon
Imkanal
OVK