Välj inriktning:

Injustering

För att ventilationen ska fungera som man tänkt sig måste den injusteras, dvs varje från- och tilluftsdon måste ställas in till sitt rätta flöde. Här måste man arbeta systematiskt.

Med dagens moderna mätmetoder blir injusteringen precis. Resultatet blir en anläggning där ventilationen fungerar som tänkt från första början.