Välj inriktning:

Imkanal

Vad gäller för fläkt och imkanal ovanför spisen?.

Avståndet mellan spis och fläkt regleras inte av brandskyddsskäl i Boverkets byggregler. Det som är styrande är istället att få en god arbetsmiljö för matlagning. Som standardmått är 50 cm mellan spis och fläkt att rekommendera.

Imkanalen i sig skall däremot inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede. För storkök skall de därför stå emot brand i 60 minuter och för vanliga imkanaler i bostäder 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:515). Själva anslutningslangen till fläkten får vara av en sämre kvalité, men skall ändå vara svårantändbar. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

För flerbostadshus kontrolleras imkanalens funktion i samband med obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med 3, 6 eller 9 års mellanrum beroende på typ av ventilationssystem. Regelbunden sotning (rengöring) av imkanaler i bostadshus är däremot avskaffat sedan ett par år tillbaka. Fastighetsägaren måste därför själv se till att rengöra imkanalerna vid behov.

Boverkets byggregler.pdf

www.boverket.se