Välj inriktning:

Aktuella Projekt 2018

LINGENÄSSKOLAN (NÄSBY, KRISTIANSTAD

Objektet omfattar nybyggnad av skola F-6, särskola, skola AST, storkök, sporthall, administrativa utrymmen, garage.- oförrådsbyggnader samt skoltomt med planteringar, parkeringsplatser, kommunikationsytor, spelplaner och lekutrustning.

Skolan kommer att ha ca 800 elever och 150 personal. Byggnaden består av 8 sammanbyggda huskroppar, samt ett antal förråd och garage. I byggnad A finns själva huvudentré och reception, men även bibliotek och musiklokaler.

Från byggnad A når man de flesta av andra byggnader. I norr ansluter byggnaderna F och G, i byggnad F ligger administrationen och i byggnad G särskolan med en avdelning för flerfunktionshindrade (F) och en avdelning för elever med autismspektrum-tillstånd (AST).

Denna byggnad har även separata entréer.
Väster on byggnad A ligger byggnaderna D och E, identiska tvåvåningsbyggnader sånär som på den anslutande entrén mot byggnad A. Här ligger själva grundskolelokalerna och fritidsverksamheten.
Söder om byggnad A ligger byggnad B med matsalar, storkök, slöjdsalar samt personalutrymmen (personalrum, vaktmästeri och städcentral).


I anslutning till vaktmästarens inlastning vid lastgården ligger byggnad H, vaktmästarens garage och miljöhus.
Väster om byggnad V ligger byggnad C som inrymmer idrottshall och omklädningsrum.
Byggnadernas konstruktioner utföres så att byggnad A uppförs med platsgjuten betong i stomme och stålpelare med utfackningsväggar av glaspartier. Byggnaderna B, C, D och E uppförs i prefabricerad betong med fasadtegel och fasad av stålplåt. Byggnaderna F och G uppförs med regelstomme och fasadmaterial av skivmaterial.

Tommy har idag (180321) befället på arbetsplatsen från Masterventilation, Pähr sköter huvudsakligen projektledningen med dokument och liknande. Vid tillfrågande från Ledande montör så hjälper han till med planering och liknande till arbetsplatsen. Men det vardagliga arbete tar Tommy hand om på plats och det funkar kanon.

 

BÖRJESSONS LASTBILAR (ÄNGAMÖLLAN, KRISTIANSTAD)

DOLLARSTORE (T4, HÄSSLEHOLM)

BRF. HAMMARS PARK (HAMMAR, KRISTIANSTAD)

BAUHAUS (STORA BERNSTORP, MALMÖ)

FLYGSTADEN (FLYGFÄLTET, ESLÖV)

KV. TUMMETOTT (HANDELSOMRÅDET, SKURUP)